- Công nghệ: Laravel – Mã nguồn mở

- Mô tả:  Thông tin về kế hoạch Đầu tư, Thương mại và Du lịch, tham gia thực hiện các chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế; theo dõi, cập nhập thông tin, tổng hợp tình hình, tiềm năng và nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh; … thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, chuyên môn - nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong các lĩnh vực liên quan.

- Chức năng: Quản trị nội dung (chức năng đăng tin + phê duyệt tin bài) SEO, tìm kiếm, hiển thị văn bản, video, hình ảnh….

- Địa chỉ truy cập: http://www.ipc.soctrang.gov.vn

Administrator
Thông tin liên quan:

Website phần mềm

Giúp khách hang lựa chọn giải pháp phù hợp cho website và sản phẩm phần mềm chất lượng....

Thi công - Bảo trì

Đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế quốc tế của hệ thống mở, tối giản chi phí đầu tư,….

Đào tạo

Liên kế với các đơn vị uy tính về đào taọ, đảm bảo phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị,…

Dịch vụ - Giải pháp

ICT Sóc Trăng cung cấp hầu hết các giải pháp công nghệ cao cấp đến với khách hàng …