Hiện tại, đơn vị gồm có 21 nhân sự. Trong đó bao gồm:

  - Thạc sĩ: 1 người.

  - Đại học: 15 người.

  - Cao đẳng: 1 người.

  - Trung cấp: 1 người.

  - Lập trình viên: 1 người.

Thông tin liên hệ:

STT  Họ và tên  Chức vụ  Số điện thoại Email
 I  BAN GIÁM ĐỐC  
 1  Chung Quốc Toàn  Giám đốc  0299.3 626 300     cqtoan@soctrang.gov.vn
 II  PHÒNG TỔ CHỨC - KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH     
 1 Trần Việt Trung  Trưởng phòng 0299.3 626 200 tvtrung@soctrang.gov.vn
 2 Trần Quốc Toàn Phó Trưởng phòng      0299.3 626 100 tqtoan@soctrang.gov.vn
 3 Nguyễn Huỳnh Nhiệm Chuyên viên   0299.3 626 200 nhnhiem@soctrang.gov.vn
 4 Nguyễn thị Thúy Nghi Chuyên viên   0299.3 626 100 nttnghi@soctrang.gov.vn
 5 Nguyễn Thúy kiều Chuyên viên   0299.3 626 100 ntkieu@soctrang.gov.vn
 6 Thạch Thị Bích Hạnh  Chuyên viên   0299.3 626 100 ttbhanh@soctrang.gov.vn
 7 Võ Đăng Khoa  Chuyên viên   0299.3 626 100 vdkhoa@soctrang.gov.vn
III PHÒNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
 1 Lê Thị Thùy Trang Trưởng phòng  0299.3 626 400 ltttrang@soctrang.gov.vn
 2 Huỳnh Vạn Thuần Phó Trưởng phòng   0299.3 626 400 hvthuan@soctrang.gov.vn
 3 Hồ Thị Thanh Tâm  Chuyên viên  0299.3 626 400 htttam@soctrang.gov.vn
IV PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP  
 1 Trần Tuấn Vinh Trưởng phòng  0299.3 626 600 ttvinh@soctrang.gov.vn
 2 Trần Thị Dĩnh Xuyên Phó Trưởng phòng   0299.3 626 600 ttdxuyen@soctrang.gov.vn
 3 Đặng Hoàng Yến Nhi  Chuyên viên  0299.3 626 600 dhynhi@soctrang.gov.vn
 4 Lâm Phước Thọ  Chuyên viên  0299.3 626 600 lptho@soctrang.gov.vn
 5 Trương Gia Bảo  Chuyên viên  0299.3 626 600 tgbao@soctrang.gov.vn
 6 Võ Hoàng Khanh  Chuyên viên  0299.3 626 800 vhkhanh@soctrang.gov.vn
 7 Trần Văn Thể  Chuyên viên  0299.3 626 800 tvthe@soctrang.gov.vn
 8 Nguyễn Văn Chơn  Chuyên viên  0299.3 626 100 nvchon@soctrang.gov.vn

 

Administrator

Website phần mềm

Giúp khách hang lựa chọn giải pháp phù hợp cho website và sản phẩm phần mềm chất lượng....

Thi công - Bảo trì

Đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế quốc tế của hệ thống mở, tối giản chi phí đầu tư,….

Đào tạo

Liên kế với các đơn vị uy tính về đào taọ, đảm bảo phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị,…

Dịch vụ - Giải pháp

ICT Sóc Trăng cung cấp hầu hết các giải pháp công nghệ cao cấp đến với khách hàng …