TRUNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG (16/12/2019) 79

TRUNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG...

Chào mừng bạn đến với Trung tâm CNTT va Truyền thông Sóc Trăng (17/05/2019) 76

Chào mừng bạn đến với Trung tâm CNTT va Truyền thông Sóc Trăng...

Website phần mềm

Giúp khách hang lựa chọn giải pháp phù hợp cho website và sản phẩm phần mềm chất lượng....

Thi công - Bảo trì

Đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế quốc tế của hệ thống mở, tối giản chi phí đầu tư,….

Đào tạo

Liên kế với các đơn vị uy tính về đào taọ, đảm bảo phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị,…

Dịch vụ - Giải pháp

ICT Sóc Trăng cung cấp hầu hết các giải pháp công nghệ cao cấp đến với khách hàng …