1. Cơ cấu lãnh đạo:
  Trung tâm gồm có 1 Giám đốc:

    Giám đốc: Chung Quốc Toàn

     Email: cqtoan@soctrang.gov.vn

     Điện thoại: 0299.3626300

2. Cơ cấu tổ chức:
  Trung tâm được tổ chức thành 3 phòng:
  a)Phòng Tổ chức - Kế hoạch – Tài chính:là bộ máy giúp việc cho lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Sóc Trăng với các chức năng chính như sau:
        - Tham mưu, giúp lãnh đạo Trung tâm quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế cán bộ, thi đua khen thưởng; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, công cụ, thiết bị làm việc của Trung tâm; thực hiện công tác văn thư lưu trữ, chế độ chính sách và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm.

        - Thực hiện công tác Kế toán, tiền lương, các hợp đồng, các khoản thu chi quản lý tài chính, phối hợp với các bộ phận chuyên môn hàng năm lập dự toán kinh phí  hoạt động  của Trung tâm.

       - Tư vấn, thiết kế, thi công, quản lý dự án, giám sát các công trình, dự án Công nghệ thông tin; cài đặt, sửa chữa, khắc phục các sự cố, an ninh, bảo mật hệ thống mạng máy tính.
  b) Phòng Nghiệp vụ tổng hợp:

       - Quản trị Cổng thông tin điện tử của Tỉnh.

       - Trực vận hành Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

       - Tư vấn, thiết kế và triển khai các Website, cổng thông tin, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao cho các cơ quan, đoan vị.

       - Phát triển phần mềm ứng dụng
  c) Phòng Quản lý, vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu và Cổng thông tin điện tử (gọi tắt là: Cổng thông tin điện tử):
   Tổng hợp các tin, bài cộng tác của đội ngũ cộng tác viên gửi qua email, fax,… Biên tập, chỉnh sửa cho phù hợp và trình lãnh đạo Ban biên tập phê duyệt, cập nhật lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh sau khi được phê duyệt. Thường xuyên theo dõi giám sát nội dung trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để phát hiện các hiện tượng bất thường xảy ra và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Administrator

Website phần mềm

Giúp khách hang lựa chọn giải pháp phù hợp cho website và sản phẩm phần mềm chất lượng....

Thi công - Bảo trì

Đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế quốc tế của hệ thống mở, tối giản chi phí đầu tư,….

Đào tạo

Liên kế với các đơn vị uy tính về đào taọ, đảm bảo phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị,…

Dịch vụ - Giải pháp

ICT Sóc Trăng cung cấp hầu hết các giải pháp công nghệ cao cấp đến với khách hàng …