- Tham mưu, giúp Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu, Cổng thông tin điện tử và hạ tầng mạng chuyên dụng của tỉnh;

- Thực hiện các chương trình, dự án về Thông tin và Truyền thông và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Tổ chức đào tạo về nguồn nhân lực Công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông khi có đủ điều kiện, năng lực theo các quy định hiện hành;

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các đề tài khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập dự án, dự toán và giám sát, thi công các công trình thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, phát thanh, truyền hình, cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông;

- Thẩm định các công trình thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, phát thanh, truyền hình, cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông;

- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị viễn thông, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông;

- Ứng cứu khẩn cấp các sự cố về máy tính, mạng máy tính cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Đo kiểm tần số vô tuyến điện, xác định can nhiễu, sửa chữa khắc phục can nhiễu;

- Đo kiểm, thi công hệ thống tiếp đất và chống sét các công trình dân dụng, các công trình chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông;

- Tư vấn quản trị, bảo mật thông tin mạng máy tính cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Xây dựng các chương trình phần mềm ứng dụng phục vụ cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Cung cấp các thiết bị về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, phát thanh, truyền hình, hạ tầng thông tin và truyền thông;

- Cung cấp các dịch vụ gia tăng giá trị theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính nhằm sử dụng có hiệu quả và tái đầu tư cơ sở vật chất được giao;

- Liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định hiện hành;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại về công nghệ thông tin và truyền thông, thông qua tham dự các hoạt động về triển lãm, hội chợ, phiên chợ, hội thảo, hội nghị, hội thi sản phẩm.

Administrator

Website phần mềm

Giúp khách hang lựa chọn giải pháp phù hợp cho website và sản phẩm phần mềm chất lượng....

Thi công - Bảo trì

Đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế quốc tế của hệ thống mở, tối giản chi phí đầu tư,….

Đào tạo

Liên kế với các đơn vị uy tính về đào taọ, đảm bảo phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị,…

Dịch vụ - Giải pháp

ICT Sóc Trăng cung cấp hầu hết các giải pháp công nghệ cao cấp đến với khách hàng …