Trường trung cấp Y tế tỉnh Sóc Trăng

 

- Công nghệ: Joomla – Mã nguồn mở

- Mô tả: Cung cấp các thông tin hoạt động, lịch học tập – giảng dạy, thông báo, tài liệu, văn bản, thông tin giới thiệu về trường…

- Chức năng: Quản trị nội dung (chức năng đăng tin + phê duyệt tin bài) SEO, tìm kiếm, hiển thị văn bản, video, hình ảnh….

- Địa chỉ truy cập: http://www.trungcapyte.soctrang.gov.vn

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved