Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

 

- Công nghệ: Joomla – Mã nguồn mở

- Mô tả:  Thông tin về kế hoạch Đầu tư, Thương mại và Du lịch, tham gia thực hiện các chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế; theo dõi, cập nhập thông tin, tổng hợp tình hình, tiềm năng và nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh; … thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, chuyên môn - nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong các lĩnh vực liên quan.

- Chức năng: Quản trị nội dung (chức năng đăng tin + phê duyệt tin bài) SEO, tìm kiếm, hiển thị văn bản, video, hình ảnh….

- Địa chỉ truy cập: http://www.ipc.soctrang.gov.vn

Tin mới

Các tin khác