Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng

 

- Công nghệ: IBM Websphere Portal – bản quyền chính hãng IBM

- Mô tả: Thông tin lĩnh vực chính trị, tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, biên soạn về lịch sử đảng bộ địa phương. Ban Tuyên giáo còn là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy.

- Chức năng: Quản trị nội dung (chức năng đăng tin + phê duyệt tin bài) SEO, tìm kiếm, hiển thị văn bản, video, hình ảnh….

- Địa chỉ truy cập: http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved