Cổng thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

 

- Công nghệ: IBM Websphere Portal – bản quyền chính hãng IBM

- Mô tả: Cung cấp thông tin hoạt động của đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp, các văn bản, nghị quyết, ý kiến, kiến nghị…

- Chức năng: Quản trị nội dung (chức năng đăng tin + phê duyệt tin bài) SEO, tìm kiếm, hiển thị văn bản, video, hình ảnh….

- Địa chỉ truy cập: http://www.dbnd.soctrang.gov.vn

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved