Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

 

- Công nghệ: IBM Websphere Portal – bản quyền chính hãng IBM

- Mô tả: Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn tham mưu và giúp Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước (NSNN), các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán độc lập, giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính (gọi chung là lĩnh vực tài chính) tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Chức năng: Quản trị nội dung (chức năng đăng tin + phê duyệt tin bài) SEO, tìm kiếm, hiển thị văn bản, video, hình ảnh….

- Địa chỉ truy cập: http://www.sotaichinh.soctrang.gov.vn

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved