Các Sản phẩm đã thực hiện

Triển khai cài đặt phần mềm Quản lý công văn

 

            Chủ đầu tư: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved