Các Sản phẩm đã thực hiện

Triển khai phần mềm công trình ứng dụng phần mềm một cửa tại UBND phường 2,3,4,6, 7,9,10 Tp. Sóc Trăng

 

            Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND & UBND Tp. Sóc Trăng

Tin mới

Các tin khác