Các Sản phẩm đã thực hiện

Triển khai phần mềm công trình ứng dụng phần mềm một cửa tại UBND phường 2,3,4,6, 7,9,10 Tp. Sóc Trăng

 

            Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND & UBND Tp. Sóc Trăng

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved