Các Sản phẩm đã thực hiện

Triển khai chương trình Quản lý văn bản

 

            Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved