Các Sản phẩm đã thực hiện

Thực hiện DVD multimedia “Sóc Trăng - Tiềm năng và cơ hội đầu tư”

 

            Chủ đầu tư: Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng.

Tin mới

Các tin khác