Các Sản phẩm đã thực hiện

Thực hiện DVD multimedia “Sóc Trăng - Tiềm năng và cơ hội đầu tư”

 

            Chủ đầu tư: Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng.

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved