Các sản phẩm đã thực hiện

Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết công trình “Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử tại UBND TP Sóc Trăng

 

       Chủ đầu tư: UBND Thành phố Sóc Trăng

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved