Các sản phẩm đã thực hiện

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, tỉnh Sóc Trăng”

 

          Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved