Các sản phẩm đã thực hiện

Tư vấn lập thết kế thi công và Tổng dự toán dự án “ Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ điều hành kinh tế - xã hội, tỉnh Sóc Trăng”

 

          Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved