Các sản phẩm đã thực hiện

Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công và tổng dự toán dự án: Hệ thống tích hợp các phần mềm dùng chung

 

          Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved