Các sản phẩm đã thực hiện

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất thuộc dự án xây dựng “Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý các dự án đầu tư”

 

          Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ.

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved