Các sản phẩm đã thực hiện

Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công dự án “Xây dựng Hệ thống tích hợp thông tin quản lý đào tạo”

 

        Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Cà Mau.

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved