Các sản phẩm đã thực hiện

Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết công trình “Ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng”

 

          Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved