Các sản phẩm đã thực hiện

Xây dựng hệ thống mạng nội bộ tại UBND xã Mỹ Quới, Phường 2 (thị xã Ngã Năm); xã Đại Hải, xã Trinh Phú, xã Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách); TT Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Thuận (huyện Mỹ Tú)

 

           Chủ đầu tư: UBND xã Mỹ Quới, Phường 2 (thị xã Ngã Năm); xã Đại Hải, xã Trinh Phú, xã Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách); TT Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Thuận (huyện Mỹ Tú).

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved