Các sản phẩm đã thực hiện

Thi công xây lắp hệ thống mạng nội bộ tại UBND xã An Thạnh I, xã An Thạnh II (huyện Cù Lao Dung); xã An Lạc Tây, xã Xuân Hòa, xã Ba Trinh (huyện Kế Sách); xã Tân Long, xã Vĩnh Biên (huyện Ngã Năm); xã Vĩnh Lợi, xã Lâm tân (huyện Thạnh Trị)

 

           Chủ đầu tư:UBND xã An Thạnh I, xã An Thạnh II (huyện Cù Lao Dung); xã An Lạc Tây, xã Xuân Hòa, xã Ba Trinh (huyện Kế Sách); xã Tân Long, xã Vĩnh Biên (huyện Ngã Năm); xã Vĩnh Lợi, xã Lâm tân (huyện Thạnh Trị).

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved