Các sản phẩm đã thực hiện

Thi công xây lắp hệ thống mạng nội bộ tại tỉnh đoàn Sóc Trăng

 

          Chủ đầu tư: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng.

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved