Các sản phẩm đã thực hiện

Thi công xây dựng hệ thống mạng nội bộ

 

           Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND huyện Kế Sách.

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved