Các sản phẩm đã thực hiện

Thi công xây dựng công trình ứng dụng CNTT trong hoạt động tại BDT tỉnh Sóc Trăng

 

           Chủ đầu tư: Ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng.

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved