TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Trong những năm qua, sự phát triển vũ bảo của công nghệ thông tin đã góp phần thay đổi tích cực bộ mặt kinh tế, xã hội. Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đã tăng cường đầu tư các ứng dụng, giải pháp công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động, năng lực cạnh tranh, và bảo đảm an ninh cho thông tin…. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển các giải pháp công nghệ thông tin. Trung tâm CNTT & TT có khả năng cung cấp hầu hết các giải pháp công nghệ cao cấp đến cho khách hàng:

   + Điện toán đám mây

   + Giải pháp hệ thống mạng

   + Bảo mật an ninh thông tin

   + Tối ưu hệ thống CNTT

   + Tích hợp đồng bộ hệ thống CNTT

   + Dịch vụ lưu trữ dữ liệu

 

 

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved