NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRUNG TÂM CNTT &TT

Hiện tại, đơn vị gồm có 22 nhân sự. Trong đó bao gồm:

  - Thạc sĩ: 02 người.

  - Đại học: 13 người.

  - Cao đẳng: 2 người.

  - Trung cấp: 1 người.

  - Lập trình viên: 1 người.

  Thông tin liên hệ:

nhan luc 1 1

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved