TRUNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG

 

Tên đầy đủ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

         

          Logo:      

logo 

         Quyết định thành lập: Quyết định số 120/QĐTC-CTUBND, ngày 31/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định số 787/QĐ-STTTT, ngày 18/10/2011 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông,

Địa chỉ trụ sở: 114, đường Đồng Khởi, Phường 4, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại liên lạc: (0299) 3 626 100.

Fax: (0299) 3 626 200.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Website: www.ict.soctrang.gov.vn

Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của TRUNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN 1 copy
 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN 2 copy
Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved