Khai giảng lớp tập huấn An toàn - an ninh và bảo mật thông tin năm 2015

        Thời gian: 10 ngày từ ngày 03/8/2015 đến ngày 13/8/2015     

         Địa Điểm: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved